Zgoda na otrzymywanie e-faktury
Wypełnij formularz poniżej, aby wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie
rachunków za świadczone usługi w formie elektronicznej.
Wybieram bonus*:
   * szczegóły oferty w regulaminie bonusu na www.orange.pl/efaktura
Klient indywidualny Firma
Imię i nazwisko*
Nr telefonu* Nr konta klienta*
Akceptuję przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Orange Polska S.A. zgodnie z art. 106n ust.1 ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
Akceptuję*
Adres e-mail*
Pola oznaczone * są obowiązkowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Orange Polska S.A.
moich wyżej wymienionych danych osobowych w zakresie adresu e-mail
i numeru telefonu kontaktowego w celach związanych ze świadczoną
usługą, w szczególności wysyłania zmian cenników i regulaminów,
potwierdzeń zmiany umowy, rozpatrywania reklamacji.
Akceptuję
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami
komunikacji elektronicznej.
Akceptuję
Wyrażam zgodę na używanie przez Orange Polska S.A.
automatycznych systemów wywołujacych dla celów marketingu
bezpośredniego.
Akceptuję
Adres do korespondencji: Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice
Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym
3 937 072 437 zł